فرش و تابلوفرش دستباف تولید داخل معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد!!!

فرش و تابلوفرش دستباف تولید داخل معاف از مالیات بر ارزش افزوده شد!!!

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بررسی‌های انجام‌شده، فهرست اقلام و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشا...

ادامه مطلب